Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

VAR

VAR
Als je in Nederland werkt vallen de inkomsten doorgaans onder drie hoofdgroepen:

  • Ondernemerschap,
  • Resultaat uit overig werk (ROW) en
  • Loondienst.

Het is ook mogelijk dat een persoon inkomsten uit meerdere groepen tegelijk heeft.

In de wet staan veel criteria waarmee kan worden beoordeeld onder welke groep de inkomsten vallen. Denk aan het aantal uren dat iemand voor een opdrachtgever werkt, de vraag of er in de vakantie wordt doorbetaald, het risico dat de opdrachtnemer of werknemer loopt, de vraag of er een gezagsverhouding bestaat enzovoort.

De inkomsten van artiesten en kunstenaars zijn soms lastig in te delen. Stel dat een kunstenaar twee dagen per week voor een cultureel centrum werkt waar hij workshops geeft aan kinderen. Dat doet hij 6 maanden lang. De instelling vraagt om facturen, dus gaat ervan uit dat de kunstenaar ondernemer is. Maar is dat ook echt zo? Of zou de kunstenaar in loondienst moeten zijn bij het cultureel centrum?

Voor situaties waarin de opdrachtgever en/ of opdrachtnemer twijfelen over de aard van de inkomsten heeft de Belastingdienst de “Verklaring Arbeidsrelatie” (VAR) in het leven geroepen. Door middel van een aanvraagformulier vraagt de opdrachtnemer de Belastingdienst om zijn of haar inkomsten te beoordelen. De aanvraag kan online worden ingevuld op de site van de Belastingdienst. De VAR kan dan bij de opdrachtgever worden ingediend met de intentie om meer duidelijkheid te verschaffen.

De Belastingdienst kan antwoorden middels vier varianten: VAR Winst uit onderneming, VAR Resultaat overige werkzaamheden, VAR Loondienst en VAR Directeur Groot Aandeelhouder. Het moge duidelijk zijn dat een opdrachtnemer die graag een VAR Winst uit onderneming wilde ontvangen en facturen wilde sturen, “niets heeft” aan een VAR Loondienst of een VAR Resultaat overige werkzaamheden. Tegen de uitspraak van de Belastingdienst is bezwaar mogelijk.

Kritiek

Sinds jaren is er veel kritiek op de VAR: de vragen die op het aanvraagformulier staan kunnen zo worden ingevuld dat het resultaat in grote mate wordt beïnvloed.

Een tweede punt van kritiek is dat de VAR één jaar geldig is en meestal aan het begin van het jaar wordt aangevraagd. Stel dat een opdrachtnemer in januari een VAR “Winst uit onderneming” ontvangt maar in de maanden daarna geen opdrachten heeft? Hij is dan in augustus nog steeds in het bezit van een VAR WUO, maar feitelijk zou hij misschien in loondienst moeten zijn en geen facturen mogen versturen.

Er ligt momenteel (juni 2015) een wetsvoorstel voor het wijzigen van het VAR systeem. De actuele stand van zaken wordt op deze site gepubliceerd.

Kijk voor meer info op www.belastingdienst.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *