‘We moeten eens koffie drinken’ een boek over ondernemerschap, beleid en innovatie in de creatieve industrie

‘We moeten eens koffie drinken’ is een boek over ondernemerschap, beleid en innovatie in de creatieve industrie.

Ondernemerschap in de creatieve industrie
Ondernemerschap en innovatie in de creatieve sector staan in de schijnwerpers en zijn worden regelmatig als onderwerp gebruikt om over te publiceren en te debatteren. Veel van deze uitingen gaan over definities, de (potentiële) rol van de creatieve sector bij innovaties en het verschil tussen creatief en ‘gewoon’ ondernemerschap. Daarvan blijft echter het gros hangen in de ‘wetenschappelijke of beleidssferen’ en is daardoor minder toegankelijk voor de uiteindelijke doelgroep: de ondernemer in de creatieve industrie. Dat vinden wij een gemiste kans, want juist die groep heeft behoefte aan goede voorbeelden, discussies en visies op dit onderwerp.

Inspiratie en voorbeelden van andere ondernemers, over bijvoorbeeld authenticiteit versus opdrachtgevers, aanbod- versus vraaggericht werken of kostprijs versus marktprijs, kunnen (startende) ondernemers inspireren om over deze onderwerpen na te denken en deze ‘lastige’ onderwerpen bespreekbaar maken.

Willen we een heldere en scherpe discussie over de nut en noodzaak van de creatieve industrie kunnen geven, dan is het nodig inzichtelijk te maken hoe deze industrie zelf over ondernemerschap, carrières en innovaties denkt. Dit project zet gedachtes op scherp, stimuleert discussie, geeft inzicht in de verschillende verwachtingen en definities van creatief ondernemerschap en maakt het carrière pad van (succesvolle) ondernemers inzichtelijk.

Twintig interviews
Aan de hand van twintig interviews, waarvan vijftien met ondernemers en vijf met wetenschappers en beleidsmakers, gaan we op zoek naar de visies op en interpretaties van de creatieve industrie en kijken we naar zowel de succesverhalen als de punten die nog verbeterd kunnen worden. Het nawoord bij het boek wordt verzorgd door cultuurfilosoof Barbara Strating.

Inhoudsopgave
Arjan van den Born    –    ‘We geloven nog sterk in het eenzame creatieve genie’
Jeroen Everaert    –    ‘Kunst voor de 95 procent’
Chris Gruijters    –    ‘Mijn ontwerp is pas af als het daadwerkelijk wordt gebruikt’
Joost Seegers    –    ‘Ontwerpen vanuit een speelse benadering’
Ruben Jacobs   –    ‘Ondernemers van het ‘ik’’
Floor Adams    –    ‘De term ‘creatieve industrie’ klinkt volwassener’
Levi van Veluw    –    ‘Het meest commercieel ben je als je doet wat jij wilt doen’
Juliet Gagnon    –   ‘In Nederland verwachten we dat talent zomaar uit de lucht valt’
Caroline Hummels    –    ’ Design kan het abstracte concreet maken’
Yuri Landman    –    ‘De creatieve industrie gaat over reclame en Big Brother’
Banaz Palani    –    ‘Misschien ben ik wel een ondernemer, ja’
Roos Meerman    –    ‘Het uittrekken, terugspringen en ontploffen van materiaal’
Erik Stam     –     ‘De eenzame gek op de zolderkamer gaat de wereld niet redden’
Florentijn Hofman – ‘De openbare ruimte is onze woonkamer, de zee onze badkuip’
Dick Grinwis    –    ‘Bevrijdend om zelf goede en foute keuzes te maken’
Thomas Dahm    –    ‘Ik werk aan van alles en dat wil ik graag zo houden’
Geert Mul    –    ‘Zonder kunst geen waarden’
Martijn Stevens    –    ‘De creatieve industrie is vooral een mindset’
Brendan Jan Walsh    –    ‘Fijn, we worden eindelijk als normale mensen behandeld’
Evana Kuik   –   ‘Ik ga liever in een bar bijverdienen, dan voor een ander ontwerpen’

Partners

We werken bij het publiceren van dit boek samen met de academische uitgeverij Eburon, papierfabriek Schutpapier en drukkerij MVL Group. Het boek wordt financieel mogelijk gemaakt door het NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fonds Kwadraat.

Website: We moeten eens koffie drinken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *