Cultuur in beeld, een interessant overzicht van de culturele sector in Nederland

Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurd in de culturele sector? Hoeveel culturele instellingen zijn er eigenlijk in Nederland? Wat zijn de ontwikkelingen binnen de culturele sector? Hoe functioneert de sector op economisch gebied en wat financiert de overheid in de vorm van subsidies?

Al deze vragen worden beantwoord in de publicatie Cultuur in Beeld, een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie beschrijft een aantal algemene ontwikkelingen in de cultuursector. Dit jaar brengt het ministerie de publicatie voor de laatste keer uit. Met ingang van 2018 brengt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een monitor cultuur uit waarin trends en ontwikkelingen in de sector worden beschreven.

De publicatie bestaat uit vier onderdelen:

1. Overzicht van alle culturele activiteiten

De Nederlandse cultuursector kent een divers aanbod dat in verschillende sectoren en type instellingen tot stand komt. Het is te vinden op vaste plekken die gedurende vrijwel het hele jaar te bezoeken zijn, zoals musea, podia, galeries en bibliotheken. Maar ook op festivals of evenementen die slechts enkele weken of dagen duren.


De infographics geven een beeld van de omvang en breedte van de sector. Hierin worden kerncijfers over productie, infrastructuur, aanbod en bezoek getoond.

2. Ontwikkeling in aanbod, bezoek en financiering

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen in het culturele landschap tussen 2009-2016 op het gebied van aanbod, bereik en financiering getoond. Waar mogelijk wordt inzicht gegeven in de verschillen tussen sectoren en type instellingen.

 

3. Cultuur als bedrijf en beroep

De culturele en creatieve sector is op verschillende manieren te belichten. Één van die invalshoeken is het economisch functioneren van de sector. De belangstelling voor de economische kant is gestimuleerd door de economische crisis en door de bezuinigingen op cultuur door de rijksoverheid vanaf 2011. In dit hoofdstuk wordt de economische betekenis van de sector (toegevoegde waarde, werkgelegenheid), het functioneren van de arbeidsmarkt van kunstenaars en creatieven, hun sociaal-economische positie en de aansluiting van het creatieve onderwijs op de arbeidsmarkt belicht.

4. Overheidsuitgaven aan cultuur

Overheidsfinanciering vormt één van de inkomstenbronnen voor de culturele en creatieve sector. Finciering van cultuur door het rijk, de provincies en gemeenten raakt alle facetten van de culturele praktijk en alle typen beoefenaars en instellingen; direct via subsidies of indirect via investeringen in voorzieningen en infrastructuur. Alle drie de overheidslagen kennen een autonoom cultuurbeleid met een eigen geldstroom, maar kennen daarin ook een taakverdeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *