‘PULSE 23’ Zaterdag 3 t/m zondag 25 februari 2018

Studio Omstand is een artist-based projectbureau dat de relatie tussen hedendaagse beeldende kunst & het publieke domein onderzoekt, waarbij kunst de aandacht scherpt en nieuwe inzichten op ontwikkelingen in de stad stimuleert. Hiermee signaleert en realiseert Studio Omstand kansen en mogelijkheden die vanuit conventionele visies worden gemist. Studio Omstand zet kunst en de artistieke visie van kunstenaars in om het aanzien van onze omgeving gunstig te beïnvloeden.

Op verschillende locaties zijn tijdens Pulse 23 verschillende kunstwerken te bewonderen:

Turbinekamers – Sibylle Eimermacher
Hover to Slide

In de Turbinekamers presenteert Sibylle Eimermacher een nieuwe reeks sculpturen, waarmee zij inzoomt op de krachten die de natuur ons aandraagt. Niet alleen vormen we de natuur, we willen ons ook laten vormen op zoek naar innerlijke balans en stabiliteit, intuïtie, spirituele groei maar ook fysieke vitaliteit, daadkracht, moed en zelfvertrouwen. In het werk van Sibylle Eimermacher is de ambivalente relatie tussen mens en natuur een belangrijk aspect. Het spanningsveld tussen het natuurlijke en het artificiële, de ambiguïteit tussen het ervaren van natuurlijke verschijnselen als mooi en volmaakt versus het verlangen om in te grijpen en te transformeren. Samenstelling Sibylle Eimermacher i.s.m. Studio Omstand.

Paviljoen
Aldwin Lehr
Letzte Passage nach Hyperborea

Beeldend kunstenaar en fotograaf Aldwin Lehr maakt beelden van rauwe natuur. Onbehaaglijk, eenzaam en sinister. Een zoektocht naar het occulte. De esthetiek van het grimmige en het ontembare. Tegelijkertijd is er rust en balans. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor: ‘Waldeinsamkeit’. Het gaat Lehr niet om een mooi beeld van de natuur, maar juist om het mystieke beeld én om mythologische verhalen. Tegelijkertijd kan de toeschouwer zich afvragen: Is dat geen illusie? Curator Studio Omstand


Aldwin Lehr – Lezte Passage nach Hyperborea

Accuruimte
Wouter van der Laan
Nest (Variation #4)

In het werk van Wouter van der Laan staat het proces van selecteren, organiseren en combineren van elementen gelijk aan schilderen. Als een organische groeiende hoeveelheid aan materiaal komen objecten, afbeeldingen, overblijfsels van oud werk, van oude werkprocessen en nieuw werk (af – onaf, gelukt – mislukt) samen van waaruit selecties voor nieuwe composities ontstaan zowel op doek als in de ruimte. Elk onderdeel kan worden gerecycled en op elke nieuwe locatie worden nieuwe elementen gevonden. Dit betekent dat het werk aan de ene kant de sporen draagt van eerdere uitingen, maar aan de andere kant invloeden laat zien van de nieuwe omgeving. Voor de expositie bij Studio Omstand gaat Van der Laan zijn volledige studio verhuizen. Curator Lieven Hendriks voor Studio Omstand


Wouter van der Laan – Nest

Trafohuisje nr. 1
Veerle Thoben
11:18

Voor het Trafohuisje maakte Veerle Thoben 11:18, een videoprojectie in loop; een vloeiend lichtspel van binnenvallend morgenlicht. De gloed en beweeglijkheid van het licht maken een voortdurend veranderende beweging. De projectie vormt een op zichzelf staand gegeven maar gaat ook een unieke relatie aan met de ruimte. Veerle Thoben bevraagt de duur en locatie van een ogenblik. Zij fotografeert en filmt binnenvallend daglicht welke zij vervolgens terug projecteert in een ruimte. Daar vermengt de projectie zich met het aanwezige licht om vervolgens een op zichzelf staand beeld te vormen. Hiermee neemt het werk van Thoben een unieke ruimtelijke positie in en kijken we daadwerkelijk naar een beeld van wat al is geweest en tegelijkertijd nooit plaats heeft gevonden. Curator Jeroen Glas voor Studio Omstand


Veerle Thoben, 11-18, videostill

 

Datum:  Zaterdag 3 t/m zondag 25 februari 2018
Opening: zaterdag 3 februari, vanaf 16.00 uur
Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur en op afspraak via: info@omstand.nl
Locatie: Transformatorplein
Meer informatie: omstand.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *