Twee nieuwe oproepen bij het Stimuleringsfonds

Ruimte voor talent #2 en Fresh Perspectives #3.

Het Stimuleringsfonds heeft twee nieuwe oproepen gepubliceerd namelijk Ruimte voor talent #2 en Fresh Perspectives #3. Hiermee krijg je de kans om je als ontwerper te verdiepen in onderzoek en experiment. Daarnaast stimuleert het fonds om bijzondere samenwerkingen aan te gaan, gericht op de aanpak van een urgent thema.

Ruimte voor talent #2 

Met deze oproep wil het fonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat.

De oproep is bedoeld voor jonge of gevestigde ontwerpers, makers en architecten. Het doel is nieuwe waardevolle connecties te leggen tussen het ontwerpveld en maatschappelijke professionals, naast de artistieke en professionele ontwikkeling van de deelnemende ontwerpers. 

De maximale bijdrage per project is € 25.000. In totaal is € 150.000 te verdelen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 8 mei 2019. 

Bekijk de website voor meer informatie.

Fresh Perspectives #3 

Met deze oproep wil het fonds samenwerking tussen ontwerpers en gerenommeerde bedrijven, organisaties of kennisinstellingen stimuleren.

Het doel van de oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen om de tafel te krijgen. Het fonds daagt de partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor de ontwerpopgaven van nu. 

De maximale bijdrage per project is € 40.000. Het te verdelen budget is € 180.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 22 mei 2019. 

Bekijk de website voor meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *