Post-HBO-opleiding Muziekeducatie

In januari 2017 zal de post-HBO opleiding Muziekeducatie weer van start gaan op het Conservatorium van Amsterdam. Deze gecertificeerde opleiding is speciaal bedoeld voor professionele musici en muziekschooldocenten die zich willen bijscholen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. Aan de orde komt o.a. kennis en vaardigheden om muziekonderwijs te geven met een doorgaande leerlijn, het kunnen omgaan met verschillende methodieken, het gebruik van ICT in de lessen en brede inzetbaarheid binnen de basisschool van groep 1 t/m 8.

M4ME, Musicians for Music Education, is een gecertificeerde opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Deze post-HBO-opleiding is bedoeld voor professionele musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is vormgegeven volgens het SLO-leerplankader muziek en zeer praktijkgericht.

Het lesprogramma is ontworpen om:

  • kennis en vaardigheden te verwerven om in het primair onderwijs muziekeducatie te kunnen geven vanuit een doorgaande leerlijn
  • verschillende methodieken te kunnen toepassen
  • breed inzetbaar te zijn binnen de basisschool
  •  ICT en moderne technieken te kunnen toepassen in de lessen
  • adequaat te kunnen communiceren en samen te werken binnen en buiten de school
  • ook buitenschools met heterogene groepen kinderen te kunnen werken
  • te kunnen werken aan je persoonlijke leerdoelen

Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat ‘Muziekeducatie voor primair onderwijs’ van het Conservatorium van Amsterdam.

Start: De opleiding start in januari 2017
Duur: 32 lesweken plus 20 weken stage
Studiebelasting: aantal contacturen: 105; stagelessen: 40 uur en 4-8 uur per week voor zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: woensdagochtend (9.30-13.00 uur)
Lesgeld: € 3250,-

Op de website van Conservatorium van Amsterdam vind je meer informatie over de opleiding: www.conservatoriumvanamsterdam.nl/phom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *