Sluitingsdata subsidies 2017 bekend

Het Stimuleringsfonds geeft elk jaar verschillende subsidies aan bijzondere projecten. Daarmee ondersteunt het Stimuleringsfonds culturele projecten die de kwaliteit en ontwikkeling van vormgeving bevorderen en de maatschappelijke waarde van de discipline vergroten. Ook projecten die de belangstelling voor vormgeving stimuleren komen in aanmerking voor ondersteuning. Een groot deel van de sluitingsdata van het Stimuleringsfonds voor 2017 zijn inmiddels vastgesteld. Bekijk hier de verschillende sluitingsdata en zet ze alvast in je agenda!

Startsubsidie

Naast de algemene subsidies zijn er ook startsubsidies waarmee ontwerpers in staat worden gesteld de mogelijkheden van een project te onderzoeken. De startfase is gericht op het aanscherpen van de probleemstelling, het uitwerken van onderzoeksvragen en het organiseren van inhoudelijk en financieel draagvlak. Voor de uitvoering van het resulterende plan kan vervolgens een projectsubsidie aangevraagd worden.

Voucher internationale presentaties

Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *