‘Klimaatcafé over regenwater’ Donderdag 30 november 2017

Na een jaar vol inspiratie gaat Arnhem Klimaatbestendig naar een volgende stap; doen! Tijdens heftige piekbuien veranderen wegen in Arnhem-Noord in heuse snelstromende beken. Dat water zorgt in de lager gelegen gebieden voor veel overlast door onderlopende straten en overstroomde kelders. Dit kan voorkomen worden door zoveel mogelijk regenwater in de hoger gelegen wijken af te koppelen van het rioolstelsel en lokaal te infiltreren in de bodem. Maar hoe doen we dat? En wie doet er mee?

Hierover gaat het aankomende Klimaatcafé op donderdag 30 november.

De stand van zaken in Arnhem wordt belicht. Waar gaat het al goed met het afkoppelen en infiltreren en waar liggen de uitdagingen voor de komende tijd? Vervolgens wordt ingegaan op de totaalaanpak in de Arnhemse wijk De Geitenkamp. De rioolvervanging in deze hoog gelegen wijk biedt kansen om de wateropvang te verbeteren en daarmee het rioolsysteem te ontlasten. In een gezamenlijk project worden bewoners, bedrijven en corporaties in de wijk verleid om mee te doen met het afkoppelen van hemelwater. Inmiddels loopt het project ruim een jaar en is er veel geleerd over de do’s en don’ts. Arnhem Klimaatbestendig gaat samen met de zaal in gesprek met de uitvoerders en overige betrokkenen.

Daarna is er ruimte voor discussie met de podiumgasten en de zaal. Wat zijn de ervaringen, wordt er al voldoende afgekoppeld? Hoe kunnen we afkoppelen meer gangbaar en zichtbaar maken? Wat is er nodig om ook in de andere wijken in Arnhem de hemelwateropvang te verbeteren? Iedereen die goede ideeën heeft is welkom deze aan te dragen. Platform Arnhem Klimaatbestendig kan deze ideeën gebruiken om het afkoppelen in Arnhem verder te krijgen.

Datum: donderdag 30 november
Tijd: 16.30 – 18.00 uur, deuren open 16.00 uur
Locatie: Showroom Arnhem, Langstraat 20
Entree: gratis
Meer informatie: casa-arnhem.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *