WORK IT, MAKE IT, LET ME GUIDE YOU AFTER ARTEZ

[English below] Is er leven na een kunstopleiding? Afgestudeerde kunstenaars gidsen nieuwe lichting met eigen verhalen

Vandaag verschijnt een unieke verhalende gids, speciaal gemaakt voor alle afstudeerders van kunsthogeschool ArtEZ, over het leven als kunstenaar of performer, gedurende het eerste jaar na je diploma.

De publicatie, getiteld ‘Work it, Make it, let me guide you after ArtEZ‘, is gemaakt in samenwerking met oud-studenten en volgt de chronologie van het eerste jaar na afstuderen. Het bevat prikkelende verhalen over de rijkdom aan mogelijkheden, het zoeken naar een nieuw ritme, jezelf profileren, geld vragen voor je werk, voor niets werken, twijfel, in het diepe springen en netwerken, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Rode draad 

Sinds 2013 schreven zo’n 50 huisbloggers over hun leven na het afstuderen, ondernemen en innoveren. De blogs verschenen op de website van het ArtEZ Art Business Centre. Schrijvers Jante Wortel, Nick Felix en Annemieke Dannenberg, drie afgestudeerden van de studie Creative Writing, haalden de rode draad uit de blogs, verzamelden de mooiste quotes en voegden hun eigen ervaringen er aan toe.

Voor en door alumni

De publicatie is vormgegeven door STUKK Design, Kim Waterlander en Marjanne Kuipers, alumni van de opleiding Graphic Design in Arnhem. Alle ArtEZ-finalisten krijgen de publicatie dit jaar bij hun diploma.

 “Once you’ve graduated, a new chapter of your life will start. This handbook will help you on your way. We can’t tell you how to live your life as an artist. But you can read and find out how others have done it”.

Over ArtEZ Art Business Centre

Kunstenaars en performers zijn van belang voor de toekomst. Hoe sneller zij hun draai vinden na hun opleiding, des te sneller zijn ze in staat om hun positie in te nemen in het werkveld. Al 10 jaar helpt ArtEZ Art Business Centre afgestudeerde kunstenaars en performers van ArtEZ daarbij door het delen van kennis over cultureel ondernemen. Inmiddels is een groot netwerk opgebouwd met interessante partners en bedrijven. Regelmatig vinden alumni van ArtEZ, overheid en bedrijfsleven elkaar dankzij tussenkomst van het ArtEZ Art Business Centre.

Is there life after getting an arts degree?

Artists who recently graduated guide new graduates by telling their stories

Today, a unique guide is published that has been created specifically for all new graduates of ArtEZ University of the Arts, about life as an artist or performer in the first year after getting your degree.

The publication, ‘Work it, Make it, let me guide you after ArtEZ’, created in collaboration with ArtEZ alumni, follows the chronology of life in the first year after graduation. It includes inspiring stories about the wealth of possibilities, searching for a new daily rhythm, raising your profile, putting a price tag on your work, working for free, facing doubts, jumping in at the deep end and networking, and numerous other experiences.

Common thread

Since 2013, around 50 home bloggers have written about their life after graduation, entrepreneurship and innovating. Their blogs were posted on the website of the ArtEZ Art Business Centre. Authors Jante Wortel, Nick Felix and Annemieke Dannenberg, three graduates of the Creative Writing course, identified the common tread in the blogs, gathered the best quotes, and added their own experiences.

For and by alumni

The publication was designed by STUKK Design, Kim Waterlander and Marjanne Kuipers, alumni of the Graphic Design course in Arnhem. All ArtEZ finalists will receive the publication this year along with their degree certificate.

 “Once you’ve graduated, a new chapter of your life will start. This handbook will help you on your way. We can’t tell you how to live your life as an artist. But you can read and find out how others have done it”. 

Go online to read Work it, Make it, let me guide you after ArtEZ >>

About the ArtEZ Art Business Centre

Artists and performers are of vital important to the future. The quicker they hit their stride after completing their course, the quicker they will be able to take up their role in the professional field. For the past 10 years, the ArtEZ Art Business Centre has been helping artists and performers who recently graduated from ArtEZ by sharing knowledge about cultural entrepreneurship. This has led to the creation of a large network with interesting partners and companies. Thanks to the initiatives of the ArtEZ Art Business Centre, ArtEZ alumni regularly meet up with representatives of the public sector and business community.

www.artbusinesscentre.artez.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *