THOMAS VAN DEN BLIEK – HUISBLOGGER UPDATE 3

Studio Arnhems Buiten

for English see below*

Stap voor stap

‘’Time flies when you’re having fun’’ zeggen ze wel eens. Of het altijd ‘fun’ is geweest betwijfel ik. Maar snel is het zeker gegaan. Er is een jaar voorbij sinds ik ben afgestudeerd aan ArtEZ. Omdat ik interim ben afgestudeerd heb ik mijn diploma in januari mogen ontvangen. Het voordeel hiervan is dat er geen zomervakantie plaats vind waardoor je direct door kunt. Een nadeel is dat je eindcollectie pas in juli wordt tentoongesteld tijdens de Finals van ArtEZ.

Direct na het afronden van de academie kon ik terecht bij Studio met met. Bestaande uit Lennart Bras en Casper Notenboom. Beide afgestudeerd in 2016 aan de richting product design. Samen runnen ze de studio gespecialiseerd in product, interieur, accessoire en footwear design. Misschien heb je zewel eens door de stad zien rijden, de oude Fiat Panda die gebruikt wordt als bedrijfswagen. De platen hout op het dak gebonden om naar locatie gebracht te worden. Zo ook richting de Walburgiskerk in Arnhem. Hier hebben we gewerkt aan de inrichtingvan Museum Arnhem. Dit zorgde ervoor dat ik direct na het afstuderen een inkomen haden het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’ kon overbruggen. Naast het verdienen van geld kreeg ik ook inzicht in het draaiende houden van een studio en werd ik betrokken bij de gesprekken met opdrachtgevers.

Studio met met – Museum Arnhem

Het was nooit mijn intentie geweest om direct te starten als freelancer. Ik had in mijn hoofd het plan om eerst meer ervaring op te doen door te gaan werken bij een grote studio of het volgen van een masteropleiding. Maar uiteindelijk ontstonden er meer samenwerkingen en verschillende opdrachten druppelden langzaam binnen. Het lastige als je net begint is om nee te zeggen. Graag wil je elke opdracht aannemen en er het beste van maken, je netwerk uitbreiden en bezig zijn. Op deze manier leer je denk ik wel het snelste hoe het is om eigen ondernemer te zijn. Soms op de harde manier maar grotendeels met veel plezier en goede samenwerkingen.

De volgende stap was het zoeken van een studioruimte. Mentaal gezien was dit ook beter voor mij. Ik miste een fysieke deur om naar mijn ‘werk’ te gaan. De avonden thuis op de bank gingen automatisch gepaard met het zicht op het werk wat nog verricht moest worden. Niet echt rustgevend. Via Slak Atelierbeheer beschik ik sinds november2019 over studioruimte op Arnhems Buiten. De ruimte deel ik met interaction designer Bram de Groot. Bram is een creatief brein, een beetje zoals Semafoor in de tekenfilmserie Dommel. Een fijne sparringpartner om nieuwe ideeën door te nemen. In de studio werken we individueel maar ook samen aan diverse projecten. We staan altijd open voor nieuwe klanten en samenwerkingen. Sinds de beschikking over de studio is mijn dagindeling een stuk meer gestructureerd. Ook is de woonkamer weer een stuk opgeruimder. Het geeft een goed gevoel om een deur achterme dicht te trekken om naar mijn werk te gaan.

Studio Bram de Groot

Als ik terugkijk heeft het half jaar extra op de academie veel gebracht. Misschien had ik te lang gewacht om een onderwerp te kiezen, misschien kreeg ik teveel input van mijn omgeving en misschien was (ben) ik nog te onzeker om standvast achter mijn ontwerpvoorstellen te staan. Maar de rust die ik heb gekregen om te kiezen voor een half jaar extra heeft zich uitbetaald in een collectie bestaande uit speculatieve producten die goed werd ontvangen door de docenten. Maar belangrijker, waar ikzelf tevredenover ben.

Waar ik tijdens het afstuderen nog erg zoekende was naar mijn rol als ontwerper heb ik nu een duidelijk kader voor mezelf gesteld. Niet alleen waar mijn interesses liggen maar ook de punten waarin ik ingezet kan worden als freelance ontwerper.

Studio Arnhems Buiten

Doe waar je goed in bent

Af en toe een opdracht binnenhalen is leuk. Maar om genoeg geld te verdienen met het uitoefenen van het ontwerpvak gaat een stapje verder. Ik ging er ook niet van uit dat ik na mijn eerste jaar als freelancer al meteen binnenliep met veel opdrachten voor al veel geld. Wel wil ik het gevoel hebben dat ik iets heb opgebouwd het afgelopen jaar. In Japan vertelde een ontwerper mij dat je iets moet vinden waar je heel goed in bent en waar je geld mee kunt verdienen. Dat kun je dan afwisselen met het ontwikkelen van eigen projecten en het presenteren van nieuwe ontwerpvoorstellen. Op het moment dat ik afstudeerde besefte ik me dat de dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats op de academie tot de verleden tijd behoorde. Het eerste gereedschap wat ik aanschafte waseen Prusa MK3s, een 3D-printer. Met dit apparaat was ik in staat om eenvoudige prototypes te maken die ik kon voorleggen aan opdrachtgevers. Uiteindelijk is het 3Dtekenen mijn ‘bijbaantje’ geworden waar ik grotendeels mijn inkomen uit haal om nieuw werk te financieren en mijn portfolio uit te breiden.

De eigen projecten waar mijn interesses in liggen vinden voornamelijk plaats onder de naam ‘speculatief’ ontwerp. Ontwerpvoorstellen die een wenselijke toekomst suggereren. Dit geeft mij de mogelijkheid om implicaties van technologische ontwikkelingen aan de kaak te stellen en met een kritische blik te kijken naar innovatie. Zo ook het ontwerpvoorstel voor een nieuwe spaarpot dat onderdeel was van mijn afstudeercollectie ‘Objects for a Cashless Society’. Na de presentatie tijdens Arnhemse Nieuwe, onderdeel van het Innovate Festival in Arnhem bleek dat er vanuit verschillende kanten interesse was in de spaarpot.

En dan komt de volgende stap. Hoe ga ik van een speculatief eindexamenwerk een realistisch product voor de markt maken? Welk prijskaartje hang ik aan het product enga ik de productie uitbesteden? Bij wie moet ik aankloppen dan? Welke oplage? De eerste tip die ik kreeg was om een begroting te maken. Startend met het invullen van de getallen die ik wist bleek de eerste versie meer iets weg te hebben van een half opgeloste sudoku puzzel. Een vraag die ik veelvuldig kreeg was of ik het idee al had vastgelegd. Nee het is nog niet vastgelegd. En graag kom ik in contact met personen die mij daarbij verder kunnen helpen.

spaarpot

De stap van ArtEZ naar het bedrijfsleven blijft een lastig traject. Zodra je aan de kunstacademie begint ben je ervan bewust dat de kans op de arbeidsmarkt een stuk lager ligt dan andere HBO opleidingen. Maar dat wil niet zeggen dat je in de opleiding geen ondersteuning hoeft te krijgen voor de volgende stap op de arbeidsmarkt. Integendeel zelfs, het lijkt me een volkomen logische zet om studenten aan kunstacademies op een manier kennis te laten maken met professionals en alles wat daarbij komt kijken.

De workshops van het Art Business Centre hebben mij geholpen om duidelijk te definiëren hoe ik mijn studio voor mij zie. Mijn visie en rol als ontwerper in deze maatschappij beschrijven is geen probleem dankzij ArtEZ. Maar om dit om te zetten naar een bedrijfsplan is hogere wiskunde. De laatste weken ben ik samen met het Art Business Centre bezig geweest met de aanvraag voor de startersvoucher vanuit Gelderland Valoriseert. Om nieuwe projecten te kunnen financieren is het kunnen schrijven van ontwikkelplannen wel noodzakelijk. Subsidies aanvragen en het inschrijven voor vouchers en leningen horen ook bij het ontwerp vak en mag van mij best wel meer betrokken worden tijdens de jaren op de academie.

Het hoeft niet altijd zinnig te zijn

Veel dingen die ik vroeger deed omdat ze gewoon leuk waren, moeten nu opeens nut hebben. Tijdens de 10 minuten fietstocht naar de studio zet ik een podcast op omslimmer te worden. Een wandeling door Sonsbeekpark gebruik ik nu om ‘even inspiratie’ op te doen. In plaats van dat het gewoon lekker is om buiten te zijn moet er meteen een doel aan verbonden zitten.

Als freelancer merk ik dat ik het erg lastig vind om het werk los te laten. Natuurlijk wil je zo efficiënt mogelijk werken en zoveel mogelijk doen op een dag. Maar er zijn ook grenzen. Ik liep hier tegenaan tijdens de zomervakantie. Een week na de finals ben ik vertrokken naar Frankrijk. Lekker aan het strand uitwaaien, beetje surfen, niks doen en genieten. Maar integendeel. Ik betrapte mezelf vaak op het even snel checken van mijne-mail. Overal waar we naartoe gingen had ik mijn telefoon op zak. Ik had het gevoel dat ik door moest. Het was de angst dat alles aan me voorbij zou gaan als ik niet direct zou reageren. De juiste balans vinden is erg belangrijk als je net start. Je moet wel kunnen blijven genieten van de nutteloze dingen. Ik denk dat zulke dingen met de tijd komen.

Zo nu en dan reis ik nog af naar Noord-Brabant. Hier ben ik opgegroeid en heb ik een groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Mijn ouders en vrienden wonen nog in het pittoreske dorpje Vessem. Het is er kalm en rustig en de Brabantse nuchterheid prikt de academiebubbel altijd even kapot. Het moment dat ik mijn vrienden vertelde over het opstarten van een eigen studio trokken ze de vergelijking met het bouwen van een huis. Het staat allemaal met een goede fundering.

Op naar het komende jaar.


* English

Step by step

‘’Time flies when you’re having fun’’, as they sometimes say. Whether it’s always been ‘fun’ is doubtful, but time definitely flew by. It’s been a year since I graduated from ArtEZ. Since it was an interim graduation, I got my diploma in January. The advantage of that is I didn’t have a summer holiday right after, so I could keep working without interruption. A downside is that my graduation project was exhibited later, during the ArtEZ Finals in July.

Right after finishing my time at the Academy I was able to join Studio met met (www.studiometmet.com) by Lennart Bras and Casper Notenboom. They both graduated in 2016 from the product design program. Together they run their studio specialized in product, interior, accessory and footwear design. Maybe you’ve seen them drive through town in the old Fiat Panda they use as their company car, transporting to location some wooden sheets tied to the roof. To the St. Walburgis Church in Arnhem, for example, where we worked on the interior design of Museum Arnhem. That job meant I had an income directly after graduation and let me skip over the proverbial ‘black hole’. Other than earning money, I got a close look at what it takes to run a studio and I got to participate in negotiations with clients.

photo Studio met met – Museum Arnhem

It was never my intention to get started as a freelancer right away. I planned to get more experience first, working at a big studio or pursuing a Master’s degree. But in the end, more and more collaborations and commissions started to take shape. It’s difficult to say no when you’re just starting out. You want to take every commission and make the best of it, expand your network, keep busy. That process is the fastest way of learning how to be self-employed. Sometimes you learn the hard way, but most of the time I had constructive collaborations and a great time.

The next step was looking for a studio to work in. Mentally, this was important for me: I missed having a physical door to step through on my way to ‘work’. Evenings spent at home on the couch were always haunted by the spectre of work remaining to be done. Not very relaxing. Through Slak Atelierbeheer, I got access to a studio space in Arnhems Buiten starting November 2019. I share it with interaction designer Bram de Groot (www.bramdegroot.com). Bram is a creative mind, a little like Sémaphore from the Wowser [Dommel] animated cartoon. He’s a great sparring partner to explore new ideas with. We work individually in our studio but we also cooperate on a range of projects. We’re always open to new clients and collaborations. Since I got my studio space, my daily routine is much more structured and the living room is much neater. It’s a good feeling to close my front door behind me and head out to work.

Studio Bram de Groot

Looking back, it was worthwhile spending an extra six months at the Academy. Maybe I waited too long to pick a final project topic, maybe I got too much input from my environment and maybe I was (and remain) too insecure to answer for my design proposals with absolute confidence. But choosing to stay for an extra semester gave me so much calm, and resulted in a collection of speculative products that was well-received by teachers. And more importantly: one that I’m happy with, as well.

While I spent a lot of time thinking about my role as a designer leading up to my graduation, I was able to set a clear framework for myself now. Not just where my interests lie, but also where I can excel as a freelance designer.

Studio Arnhems Buiten

Do what you’re good at

Getting a commission once in a while is great. But working as a professional designer takes a little more than that. I wasn’t counting on raking in the cash with lots of commissions in my first year as a freelancer. What is important for me, though, is the sense of having built something the past year. A designer in Japan told me that you should find something you’re very good at and that you can make money with. You can alternate between that and developing your own projects and presenting new design proposals. When I graduated, I realized that the daily routine in the Academy’s workshops was a thing of the past. The first tool I invested in was a Prusa MK3, a 3D-printer, allowing me to make simple prototypes to show to clients. Now, 3D modelling has become my ‘part-time job’, which provides me with most of the income I need to finance new work and expand my portfolio.

My own projects and interests primarily lie in the realm of ‘speculative’ design: design concepts that act as suggestions for a desirable future. This gives me the opportunity to explore the implications of technological developments and develop a critical gaze on innovations. An example was the design I made for a money box as a part of my graduation collection Objects for a Cashless Society. After the presentation for Arnhemse Nieuwe, as part of the Innovate Festival in Arnhem, it became clear that several parties were interested in the concept.

That brings me to the next step. How do I turn a speculative concept for my graduation show into a real marketable product? What will the price point be, and should I outsource the production? Who should I ask about that? How many should I order? The first tip I got was to prepare a budget estimate. As I started to fill out the numbers I knew, the first version of that budget looked something like a half-solved sudoku puzzle. I was often asked whether the idea was finalized. No, it is not finalized. I would like to get in touch with people who might help me with that.

moneypot

The step from ArtEZ to the world of business remains a difficult one. When you start your program at the Academy, you’re probably aware that your odds on the labor market are worse than those of graduates of other applied sciences BA programs. But that doesn’t mean that art school shouldn’t help you take that next step towards the labor market. To the contrary, I’d say it’s a completely sensible move to support art students as they acquaint themselves with a new professional environment.

The workshops of the Art Business Centre helped me to clearly define how I envision my studio. While ArtEZ prepared me well to describe my vision and role as a designer in society, turning that into a business plan is a kind of rocket science. Over the last few weeks, I’ve been working with the Art Business Centre to apply for a starter’s voucher from Gelderland Valoriseert. To finance new projects, the ability to write development plans is essential. Applying for grants, vouchers and loans is a big part of the designer’s professional life, and in my opinion could play a bigger role in our years at the Academy.

It doesn’t always have to be useful

Where I used to do lots of things simply because they were fun, now I feel like everything need to be productive. During my 10-minute bike ride to the studio, I’ll play a podcast to become smarter. A stroll in Sonsbeekpark is suddenly a way of ‘getting inspired’. Instead of simply enjoying my time outside, I feel like I need to attach a goal to it. As a freelancer, I notice that it’s hard to stop working. Of course you want to work as efficiently as possible and get as much done in a day as you can. But there is a limit, and I encountered it during my summer break. I left for France a week after my finals. I planned to chill on the beach, surf a bit, do nothing and enjoy life. But I caught myself checking my e-mail constantly. I was always carrying my phone around. I felt like I had to push forward. I was afraid everything would pass me by if I didn’t respond right away. It’s important to keep enjoying the ‘useless’ things. I think it’ll happen with time. Once in a while, I travel down to Noord-Brabant. It’s where I grew up and spent most of my childhood. My parents and childhood friends still live in the picturesque village of Vessem. It’s quiet and tranquil and the Brabantian sober-mindedness always manages to puncture the Academy bubble. When I told my friends about starting my own studio, they compared it to building a house: everything depends on a solid foundation.

Onwards to the coming year.

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *