THOMAS VAN DEN BLIEK – FINAL UPDATE

proces spaarpot

for English see below each image*

In mijn laatste blog laat ik door middel van afbeeldingen mijn interesses, proces en werk zien.

In my final blog, I will show you more about my interests, my process and my work through some photos and images.

face tracking test

Wanneer ik denk aan innovatie zie ik futuristische scenario’s voorbij zweven. Technologie is doorgedrongen tot in onze huiskamer en we zijn afhankelijk geworden van de frictieloosheid en snelheid waar het mee gepaard gaat. Maar ze geven ook mede vorm aan ons bestaan en de relaties met onze omgeving. Als een nieuwe innovatie op de markt komt is het bijna onmogelijk om het terug te stoppen en maar te negeren. Het grote techbedrijf IBM heeft bekendgemaakt te stoppen met het ontwikkelen van producten op het gebied van gezichtsherkenning. Volgens topman Arvind Krishna wenst IBM niet langer mee te werken aan een techniek die gebruikt wordt voor ‘massasurveillance, etnische profilering en schendingen van fundamentele mensenrechten en vrijheden.
(bron: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/sleutelen-aan-gezichtsherkenning-levert-meer-op-dan-ermee-stoppen~badf81a9/)

EN: When I think of innovation, I see futuristic scenarios. Technology has penetrated into our living rooms and we’ve grown dependent on its frictionlessness and speed. But technologies are also shaping our existence and our relationships to our environment. When a new innovation comes to market, it’s almost impossible to get the genie back into the bottle or simply ignore it. IBM, a major technology company, has announced it will stop developing products using facial recognition. According to CEO Arvind Krishna, IBM is no longer willing to advance a technology used for ‘mass surveillance, ethnic profiling and abuses of fundamental human rights and freedoms.’

Speculative Everything – Dunne & Raby

In het boek ‘Speculative Everything’ laten Anthony Dunn en Fiona Raby zien hoe ontwerp te gebruiken als hulpmiddel om niet alleen dingen maar ook ideeen te creeren, om te speculeren over mogelijke toekomsten. Wat als ontwerpers niet alleen maar problemen oplossen, maar problemen voor gaan leggen? Het boek heeft mij kennis laten maken met een methodiek die mij erg aanspreekt. Een interesse in het voorleggen van alternatieve mogelijkheden op bestaande producten, systemen of technologieën.

EN: In their book ‘Speculative Everything’, Anthony Dunn and Fiona Raby demonstrate how design can be a tool not just to create objects, but also to create ideas, to speculate about possible futures. What if designers don’t just solve problems, but also propose them? This book has been an encounter with a method that really speaks to me. It gave me an interest in offering alternative possibilities to existing products, systems or technologies.

Google’s self-driving car

Onze samenleving wordt overspoeld met technologie, maar wat heeft dat voor invloed op de mens? In sneltreinvaart vindt er een transitie plaats van een analoge naar een steeds meer digitale wereld. Maar wat kan de rol van een ontwerper daar in zijn? Gaat onze relatie met fysieke producten veranderen? Hoe gaan de nieuwe technologische ontwikkelingen van vandaag invloed hebben op ons dagelijks leven over 5, 10 of 100 jaar? Het ontwerpen van toekomstscenario’s geeft waarde. Als ontwerper werk ik graag aan een fast-forward beeld van de toekomst. Dit om te kijken welke implicaties er eventueel zouden kunnen ontstaan. Door het inzichtelijk te maken kunnen we als mens bepalen of we dat pad wel willen bewandelen. 

EN: Our society is flooded with technology, but what is the impact of that on humans? We’re seeing a rapid transition from an analogue to an increasingly digital world. What is the role of a designer in that transition? Is our relationship to physical products going to change? How will today’s new technological developments impact our daily lives in five, ten, or a hundred years? Designing future scenarios is valuable. As a designer, I like to think about fast-forward images of the future, to see what implications might eventually emerge. By bringing that into focus, we can decide as humanity whether that’s a path we’re prepared to go down.

Curious Rituals – Nicolas Nova

Als ontwerper ben ik nieuwsgierig naar de neveneffecten die van toepassing kunnen zijn bij een nieuw systeem, innovatie of technologische ontwikkeling. De invloed die het heeft in ons dagelijks leven en de humane manier waarop wij als mens ermee omgaan. Zo ontstaan er nieuwe rituelen door de implementatie van technologie. De omgang met technologie wordt altijd voorgesteld als een aangename, frictieloze samenwerking. Maar wat als de technologische ontwikkeling en de mens niet op een lijn zitten?

EN: As a designer, I’m curious about the side effects of any new system, innovation or technological development. I wonder about the impact it might have in our daily lives and our human ways of managing these changes. The implementation of technology leads to new rituals. Our relationship to tech is often presented as a pleasant, frictionless cooperation. But what if the interests of technological advancement and the interests of humans are not aligned?

Black Mirror

In de Britse televisieserie Black Mirror is te zien hoe onze wereld in rap tempo veranderd door verschillende technologische ontwikkelingen. Charlie Brooker laat hierin een (meestal) dystopisch toekomstbeeld zien van een alledaagse ontwikkeling. In de aflevering ‘Fifteen Million Merits’ (seizoen 1 aflevering 2) is te zien hoe hoofdpersoon Bing elke dag uren op een fiets zit om zo ‘merits’ wat gelijk is aan geld te verzamelen. Een alternatief waardesysteem.

EN: The British TV show Black Mirror depicts how our world is changing rapidly through various technological developments. Charlie Brooker (mostly) presents a dystopian future dominated by technology-driven changes to everyday life. In the episode ‘Fifteen Million Merits’ (season 1, episode 2)we can see how the protagonist Bing spends hours on a stationary bike every day to earn merits – a medium of exchange that is an alternative to money.

Collectie Automaten

Tijdens het onderzoek voor mijn afstudeercollectie ben ik gaan kijken naar verschillende automaten en de mogelijke betaalmanieren. Al snel raakte ik gefascineerd door de diverse vormgeving van de apparaten. Van kauwgombalautomaten tot high-tech oplaadsystemen in Japan.

EN: While researching for my graduation show, I started to look at different vending machines and payment options. I soon became fascinated by the varying designs of the machines – from gum ball dispensers to high-tech charging systems in Japan.

betaalinteractie

Geld heeft een rijke geschiedenis. Waar we voorheen aan ruilhandel deden is dit verschoven naar een simpele handeling waarbij geen interactie tussen personen meer is vereist. Om deze verschuiving vast te leggen ben ik handelingen gaan filmen. Handelingen tussen personen tijdens het overdragen van geld. Het stiekem doorgeven van briefgeld tot het individueel betalen met een vingerafdruk. Niet alleen verdwijnt het fysieke overzicht van de waarde van het geld. Ook de interactie met een persoon neemt andere vormen aan of verdwijnt zelfs.

EN: Money has a rich history. Complex bartering traditions gradually evolved into a simple action that no longer requires interaction between individuals. To track this movement, I started to film gestures and behavior: negotiations between traders, the passing of money from one hand to another, individual payments with a fingerprint. Not only does the physical experience of monetary value change – our very interactions with each other are taking on new forms, or even disappearing.

1,5 meter pinterminal

Niet alleen digitalisering zorgt voor een verschuiving binnen betaalmogelijkheden. Ook de huidige situatie. Het Covid-19 virus zorgt ervoor dat veel winkels cash geld niet accepteren om verdere verspreiding tegen te gaan. Contactloos betalen gebeurd nu met 1,5 meter tussen de personen wat al in bijzonder praktische vormen plaatsvindt.

EN: Not only digitalization itself is leading to changes in payment options. The COVID-19 situation also contributes – many shops no longer accept physical cash, in order to combat the spread of the virus. Contactless payment now occurs under social distancing measures and admirably practical solutions have already been implemented.

spending behaviour tools

Met fysiek geld kun je op verschillende manieren omgaan. Door middel van een creditcard is de ervaring en het proces om een kopje koffie of een maatpak te kopen hetzelfde. Je weet pas de echte waarde van het plastic pasje zodra je op je banksaldo hebt gekeken. Zodra deze in het rood staat is het niets waard. Door deze abstrahering krijg je een ander soort relatie met je geld. Als onderdeel van mijn afstudeercollectie ben ik prototypes gaan maken waarbij de relatie met digitaal geld centraal staat.

EN: Physical money can be treated in many ways. With a credit card, your experience and the process of purchasing is the same, whether it’s a cup of coffee or a tailored suit. You won’t know the real value of that piece of plastic until you check your bank account. Once it’s in the red, it’s worthless. This kind of abstraction alters your relationship to your money. As a part of my graduation collection, I made prototypes exploring our relationship to digital money.

Objects for a Cashless Society

Voor mijn afstudeercollectie ‘Objects for a Cashless Society’ ben ik gaan kijken naar innovaties binnen betaalmogelijkheden. De collectie bestaat uit ontwerpvoorstellen voor pinautomaten, tools om je uitgaven bij te houden en een spaarpot. Met deze alternatieve voorstellen wil ik de transitie laten zien van een wereld waarin we met cash betalen verschuift naar een digitale wereld waarbij de waarde van geld iets ontastbaars wordt.

EN: For my graduation collection ‘Objects for a Cashless Society’ I began to explore innovations within payment options. This collection consists of design proposals for ATMs, expense tracking tools, and a piggy bank. I want to use these alternative proposals to explore the transition from a world in which we pay by cash to a digital world that renders the value of money intangible.

Proces

Het afgelopen jaar ben ik begonnen met het opstarten van een eigen studio. Er zijn verschillende opdrachten voorbij gekomen waarvan je hieronder de procesfoto’s ziet. De designchallenge (Re)design dead georganiseerd door Cube Design museum in Kerkrade is tot een einde gekomen. Helaas behoort het voorstel (beschreven in blog 4) van Jesper en mij niet tot de laatste 3. Iris de Vries (alumna ArtEZ Product Design en voormalig ABC blogger) zit wel bij de eindselectie. Dus nog steeds de moeite om een kijkje te gaan nemen bij de expositie.

EN: Last year, I started founding my own studio. Below, you can see some process photos for a number of commissions. The design challenge (Re)design death by the Cube Design Museum in Kerkrade is finished now. Unfortunately, the proposal I made with Jesper (as described in my fourth blog) was not selected for the top 3. Iris de Vries (alumna ArtEZ Product Design and former ABC blogger) is part of the final selection, though. So the exhibition will still be worth a look.

proces Objects for the Sharing Economy

Een van de eerste projecten waarbij ik betrokken werd is bij het werk van Frank Kolkman. Een ontwerpvraag met als thema ‘Designing for Precarious Citizens’ vanuit Future Makers ArtEZ resulteerde in een collectie huishoudelijke apparaten die via de gevel in de muur deelbaar worden met mensen in je omgeving. Frank benaderde mij met de vraag of ik mee kon denken over de betaalmogelijkheden voor het deelplatform.

EN: One of my first projects engaged with the work of Frank Kolkman. A design question with the theme Designing for Precarious Citizens, posted through Future Makers ArtEZ, resulted in a collection of domestic appliances which could be shared with people in your neighborhood through an opening in the wall. Frank approached me with the question if I could think along about the payment options for the sharing platform.

proces ponskaartlezers

Vanuit Future Makers ArtEZ kwam de vraag om mee te werken aan het Labyrinth of Sustainability voor Dutch Design Week 2019. Ik kreeg de opdracht om een persoonlijke data-analyse bij te houden van de bezoekers, zonder dat ze hier gegevens voor hoefden achter te laten. In samenwerking met Bram de Groot produceerde we apparaten die ponskaarten konden uitlezen en zo de persoonlijke score aan de bezoeker kon meegeven. Omdat we op het moment van produceren nog niet beschikte over studioruimte werd de woonkamer omgebouwd tot werkplaats. 

EN: Through Future Makers ArtEZ I was asked to collaborate on the Labyrinth of Sustainability for Dutch Design Week 2019. My assignment was to keep a personal data analysis of the visitors, without making them leave their data. I worked together with Bram de Groot to produce devices that could read punch cards and, in that way, give each visitor their personal score. Because we didn’t have a studio space yet at the time, we transformed our living room into a workplace.

proces AmbachtenLab klompen

Het AmbachtenLab benaderde mij of ik interesse had om in samenwerking met ambachtenlieden, ontwerpers en studenten te werken aan een onderzoeksproject rondom de traditionele klomp. Een interessant product in mijn ogen; het beschikt over een rijke geschiedenis, wordt lokaal geproduceerd en bestaat (meestal) uit een materiaal.
Samen met Marijke Bruggink(ontwerpster), Willemijn Doornebos (student CMD) en de twee klompenmakers Martin Dijkman en Daniel Kosters hebben we wekelijks gebrainstormd, geschetst en modellen gemaakt. Meer informatie vind je op: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/7130/ambachtenlab-klompen-maken

EN: The AmbachtenLab [CraftsLab] approached me with the question whether I wanted to collaborate on a research project focused on the traditional clog, together with artisans, designers and students. Clogs are an interesting product in my eyes – they have a rich history, are locally produced and usually consist of one single material. Together with Marijke Bruggink (designer), Willemijn Doornebos (student CMD) and two artisanal clog makers Martin Dijkman and Daniel Kosters, we conducted weekly brainstorms, made sketches and models. You can find more information (in Dutch) at: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/7130/ambachtenlab-klompen-maken

proces spaarpot

Momenteel werk ik samen met Luuk Wiehink aan een actieplan voor een digitale spaarpot. Hierin wordt ik geholpen in het opzetten van een businessplan en het realiseren van een prototype en presentatie die ik kan gaan pitchen bij mogelijke klanten.

EN: I’m currently working with Luuk Wiehink on an action plan for a digital piggy bank. He’s helping me set up a business plan, realize a prototype and prepare a presentation to pitch the product with potential clients.

proces workshop KIT

Het hoogtepunt van het eerste jaar is de reis naar Kyoto in Japan. Als alumni mocht ik met studenten Product Design en Interaction Design deelnemen aan een workshop in het Kyoto Design Lab georganiseerd door Frank Kolkman. Een beschrijving over de workshop en de ervaringen in Japan kun je terug lezen in blog 2. Een korte reis die veel indruk heeft gemaakt.

Wat me de komende tijd te wachten staat weet ik niet. Door het coronavirus is het momenteel rustig met opdrachten en focus ik op mijn eigen werk en kijk ik rond naar masteropleidingen die aansluiten bij mijn interesses.

Tot zover mijn eerste (anderhalf) jaar als zelfstandig ontwerper, bedankt voor het lezen van de blogs.

EN: The highlight of the first year is the journey to Kyoto in Japan. As an alumnus I was allowed to participate alongside Product Design and Interaction Design students in a workshop at the Kyoto Design Lab organized by Frank Kolkman. You can read more about the workshop and my experiences in Japan in my second blog. It was a short trip that left a big impression.

I’m not sure what’s ahead in the coming time. The coronavirus means it’s quiet, commission-wise, so I focus on my own work and explore Master’s programs that align with my interests.

That’s all about my first year (and a half) as an independent designer – thank you for reading my blogs.

Translation by: Witold van Ratingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *