Marketing / Promotie

Marketing algemeen

 

De bijzondere economie van het kunstenaarschap – Pim van Klink

Geen beroep is zo omgeven door raadsels als dat van een kunstenaar. Velen willen succesvol worden, terwijl weinigen hierin slagen. Hoe kan het dat zoveel mensen van kunst houden en maar zo weinig kunstenaars van hun werk kunnen leven? En waarom is de inkomensongelijkheid zo groot onder kunstenaars, met enkele grootverdieners als uitschieters, terwijl vele anderen veroordeeld zijn tot het hebben van bijbanen? Pim van Klink beantwoordt deze vragen nu eens niet met de dooddoener ‘artistiek talent’, maar identificeert successtrategieën en ontwikkelt een nieuwe kijk op de kunstmarkt. Van Klink analyseert de succesvolle carrières van Paul Verhoeven, Golden Earring, Arnon Grunberg, Herman van Veen en Anton Corbijn en biedt inzicht in de factoren van succes en de valkuilen op de weg daarnaartoe. ‘Belangrijk dat hierover geschreven wordt.’ Anton Corbijn ‘Indrukwekkend en zorgvuldig.’ Herman van Veen ‘Nooit geweten dat je zo naar onze carrière kunt kijken.’ Cesar Zuiderwijk (drummer Golden Earring)

1001004006455503[1]Zo maak je een marketingplan – Flip de Groot Niko van der Sluijs

Zo maak je een plan ondersteunt studenten bij het maken van beroepsproducten. Het is daarmee een ideale praktische aanvulling op de bestaande literatuur, maar vervangt deze niet. Zowel de compacte boekjes als de websites geven studenten concrete instrumenten in handen voor het maken van beroepsproducten. Volgens een vast format met voorbeeldmodellen, oefeningen en korte casuïstiek kunnen studenten zelfstandig aan de slag.

Zo maak je een marketingplan is opgebouwd uit korte stappen die aan de hand van een stappenplan beginnen bij het bepalen van de missie en de visie, waarna de student zowel een externe als een interne analyse uitvoert om via een SWOT tot strategische opties te komen. Dit leidt uiteindelijk tot een advies of plan, waarbij meteen de begroting is meegenomen, een voorzet tot een communicatieplan, met aandacht voor de planning en de implementatie.

9046901254[1]De kunst van cultuurmarketing – Ruud Mulder

Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op om het publiek te interesseren voor hun aanbod. De concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm. Daarom is het van groot belang dat de marketing van de culturele sector professionaliseert.

De kunst van cultuurmarketing biedt de kennis die daarbij nodig is. Het behandelt de gangbare marketingtheorieën volledig toegepast op de creatieve sector. Deze theoretische achtergronden worden praktisch uitgewerkt met behulp van actuele voorbeelden en cases. Ieder hoofdstuk sluit af met discussievragen en stellingen.

Dit basisboek voor marketing is geschreven voor gebruik in kunst- en cultuuropleidingen die marketing als hoofd- of bijvak aanbieden. Daarnaast is het bedoeld voor professionals in culturele organisaties en individuele creatieven.

1001004002382031[1]

Het merk Ik – Huub Van Zwieten & Mark van der Grift

Op zoek naar een nieuwe baan of een nieuwe uitdaging binnen je huidige werkkring? In onze moderne, dynamische samenleving is het crucial jezelf als professional en persoonlijkheid te onderscheiden. Het merk IK® helpt je om jezelf als merk te zien en krachtig en onderscheidend neer te zetten.

In Het merk IK® weten de auteurs de lezer met hun aanstekelijke visie uit te dagen zichzelf opnieuw te ontdekken als sterk en onderscheidend merk. Aan de hand van talloze voorbeelden van bekende merkpersoonlijkheden als johan Cruijff, Jort Kelder en Linda de Mol ervaart de lezer de kracht van kiezen, helder communiceren en authenticiteit.

9789043011075-240x300[1]

Als jij een merk zou zijn – Ruud Boer & Caroline Welsing

Dit boek is geschreven voor iedereen die zich wel eens afvraagt: ‘Wie ben ik?, Wat wil ik?’ en ‘Hoe kan ik dat realiseren?’ Het najagen van het hoogste salaris en het grootste huis is niet zaligmakend: succes zit ook in een prettige relatie en lekker in uw vel zitten. Het gaat er niet om dat u zichzelf verkoopt als merk, maar dat u streeft naar een optimale mix van succes op zakelijk gebied en in uw privé-leven.

In overzichtelijke stappen kunt u uw Persoonlijk-Merkmodel invullen. Uw toekomstdromen vormen de basis voor het bekijken van uw innerlijke, het typeren van uw uiterlijk en het daaraan koppelen van uw gedrag. Door de vele herkenbare voorbeelden is dit boek beslist geen zware kost. Ontdek hoe authentiek en uniek u bent en maak uzelf Merk-Waardig.

9789400500211-240x300[1]

Zero Budget marketing op internet – Niels Aalberts

In het eerste deel van dit boek vertelt Niels gedetailleerd over de uitgebreide voorbereiding, strategie, planning, opkomst en doorbraak van Kyteman’s Hiphop Orkest. Met recht een successtory die leest als een spannend jongensboek. In het tweede deel benoemt Niels vier kritische succesfactoren voor Kytemans doorbraak en hoe het mogelijk is om met een extreem laag budget een grote doelgroep te bereiken. Hij laat zien dat Kytemans succes niet op zichzelf staat en dat ook andere producten, diensten en sectoren kunnen profiteren van de oneindige mogelijkheden van internet en social media.

karenrommeCalimeromarketing 3.0 – Karen Romme

Calimeromarketing gaat uit van een slimme marketingfilosofie voor ondernemers. Wars van moeilijke theorieën en ingewikkelde modellen gaan ze terug naar waar marketing echt om draait. Uitgaan van je eigen kracht en zorgen dat mensen of organisaties juist met jou zaken willen en blijven doen. Na de bestsellers Calimeromarketing uit 2004 en Calimeromarketing 2.0 uit 2009 leven we inmiddels in de 3.0-netwerkeconomie. Een tijd die slimme ondernemers (en werknemers die zich ondernemer voelen) enorme kansen biedt. Maar ook een tijd waarin internet steeds belangrijker is geworden in de strijd om de klant. Wil jij weten hoe je met eenvoudige marketing, en met een Calimerobudget, ervoor zorgt dat klanten zelf bedenken dat ze juist met jouw bedrijf zaken willen doen? Dan gaat de tijd die je stopt in dit boek lezen je geld opleveren.

riadejongDe essentie van netwerken – Ria de Jong

De essentie van netwerken laat zien hoe je je eigen netwerkstijl ontwikkelt. Want er is niet één manier van netwerken, er zijn vele manieren, zoveel als er mensen zijn. De belangrijkste regel: doe nooit iets omdat je denkt dat het moet. Netwerken werkt alleen als je doet wat je leuk vindt. Zo maak je anderen enthousiast en kun je hen aan je binden. Dit boek helpt je in kaart te brengen wat jij anderen te bieden hebt, hoe je netwerk er op dit moment uitziet en hoe je het op een natuurlijke manier kunt uitbreiden. Alle facetten van het netwerken worden geïllustreerd met originele voorbeelden. Niet zozeer om letterlijk op te volgen, maar meer als bron van inspiratie voor jouw persoonlijke aanpak. Want als je kiest voor je eigen stijl, bouw je op een prettige, ongedwongen manier een netwerk dat staat als een huis.

jonasrubrechSlim & simpel netwerken – Marco Gerritsma en Jonas Rubrech

Netwerken is het bewust leggen en het onderhouden van sociale contacten die je verder kunnen helpen in je werk of in je priveleven. Dit kan op vele manieren zoals op bijeenkomst, seminars, themasessies, verenigingen en via vrienden, netwerkwebsites, blogs of ontmoetingen. Succesvol netwerken dient gericht te zijn op het realiseren van je doel. Daarvan onderscheidt het drie hoofdgroepen: plezier, contacten en kennis. Met een scherp doel wordt een pragmatisch plan opgesteld. Netwerken kent geplande activiteiten waarop je je kunt voorbereiden en ontmoetingen met nieuwe mensen waarbij een open en geinteresseerde houding nodig is. Relevant is dat je hierbij niet alleen komt halen, maar zelf ook een inbreng hebt. Dat is een van de spelregels van netwerken en dit praktische boek behandelt er meer. Met vele tips van succesvolle netwerkers.

Slim en simpel netwerken bevat praktische tips van succesvolle ondernemers en professionals die ieder hun eigen visie hebben op netwerken. Op www.simpelnetwerken.nl vind je allerlei praktische hulpmiddelen zoals checklisten en instructies voor het maken van een LinkedIn-profiel.

jenniferleeThe Right-Brain Business Plan – Jennifer Lee

Turn Passionate Ideas into Profitable Enterprises Do you dream of making a living doing what you love but find the process of creating a viable business plan like trying to fit a square peg into a round hole? Jennifer Lee knows what it’s like to make the entrepreneurial leap — and how to do it successfully. The key is using, rather than stifling, imagination and intuition. Lee’s illustrated, colorful worksheets and step-by-step instructions are playful yet practical, transforming drudgery into joy. They’ll enable you to define your vision and nail down plans for funding, marketing, networking, and long-term strategy.

Personal branding

1

Waarom cultuur belangrijk is – Roger Scruton

Wat is cultuur? Waarom moeten we cultuur levend houden, en hoe? In dit boek verdedigt de gerenommeerde Britse filosoof Roger Scruton de westerse cultuur tegen haar interne critici en externe vijanden, en betoogt hij dat geruchten over de teloorgang van die cultuur sterk overdreven zijn. Hij beargumenteert dat onze cultuur een blijvende bron van morele kennis is en bestrijdt het modieuze sarcasme waarmee ze wordt afgedaan als het nutteloze erfgoed van ‘dode, witte Europese mannen’. Inspirerend essay van een gerenommeerd filosoof Scruton verdedigt ‘de gemeenschappelijke zoektocht naar het juiste oordeel’, zoals Eliot het noemde, tegen de laatdunkende aanvallen van de nieuwe academici. In een verrassende uiteenzetting over muziek en haar rol in de morele opvoeding neemt hij het op voor zowel de klassieke traditie als het Amerikaanse lied, en wijst hij op de schade die nieuwe vormen van popmuziek berokkenen aan de geest. Hij staat pal voor de traditionele architectuur en de figuratieve schilderkunst en haalt uit naar de modieuze relativisten. Hij pleit op een zeer dwingende en overtuigende manier voor onze beschaving, die meer dan ooit behoefte heeft aan de zelfkennis en het zelfvertrouwen die alleen de ware cultuur ons kan geven.

2Dus ik ben – Stine Jensen & Rob Wijnberg

We gaan er als vanzelfsprekend van uit dat ieder van ons een identiteit heeft, maar als ons op de man of vrouw af wordt gevraagd wie we dan wel zijn, weten we het opeens niet meer zo goed. We noemen onze naam, maar wat zegt die eigenlijk? We vertellen ons beroep, maar is dat wel zo relevant? We beginnen over onze afkomst, maar doet die er nog toe? Onze identiteit lijkt te bestaan, maar vervluchtigt in een wereld waarin iedereen op internet een nickname heeft, een jobhopper is of een wereldburger wil zijn. Dus wordt het tijd voor grondige overpeinzingen – van jonge filosofen als Stine Jensen en Rob Wijnberg. We ontlenen ons ‘ik’ aan allerlei heel concrete dingen: aan ons lichaam, onze liefdes, ons lijden, ons verleden, ons seksuele leven, onze behoefte aan erkenning en de groep waartoe we behoren. En aan grote denkers die de mens geprobeerd hebben te definiëren. Jensen en Wijnberg blikken terug op die geschiedenis en voegen er hun eigentijdse visie aan toe. Met Dus ik ben leveren ze een beeld van onze identiteit waarmee we waarlijk voort kunnen.

3Marketing is waardenloos, authenticiteit is magnetizing!

We staan aan de vooravond van een nieuw marketingtijdperk. De tijd van de traditionele marketing is voorbij; authenticiteit, nieuwe eerlijkheid, business spiritualiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn ‘hot’. Door authentiek te zijn als mens of als bedrijf zullen we vanzelf anderen aantrekken. Dat is waar dit boek over gaat. Maar om oorspronkelijk te kunnen zijn, moeten we wel weten wat we het beste kunnen, waar onze passie ligt en wat onze kernwaarden zijn. Wie bent u eigenlijk, wat is uw identiteit? Marketing is waardenloos helpt u om als bedrijf of als mens een eerste stap te zetten op deze weg naar authenticiteit. Wanneer u eenmaal weet wie u bent, waar u voor staat en wat u echt belangrijk vindt, kunt u gaan magnetizen: op natuurlijke wijze mensen en bedrijven aantrekken – simpelweg omdat u eerlijk, uzelf en ‘echt’ bent. Want wat van jezelf is, straal je uit, wat van een ander is, kun je alleen maar weerkaatsen. En dat geldt ook voor bedrijven! Marketing is waardenloos is een inspirerend boek voor iedereen die op de hoogte wil zijn van deze allerlaatste stroming op marketinggebied.

4Begin met het Waarom – Simon Sinek

Elke CEO of directeur kan je vertellen wat zijn organisatie doet. Sommige leggen ook uit hoe ze het doen, maar slechts enkele kunnen duidelijk uitleggen waaróm ze het doen. Sinek beschrijft het principe van de Gouden Cirkel: eerst het Waarom, dan pas het wat en hoe. Het Waarom kan nooit geld of winst zijn, dat zijn resultaten. Het Waarom bepaalt het (voort)bestaan. Waartoe ben jij op aarde? Waarom kopen klanten bij jou en niet bij anderen? Simon Sinek onderzocht de grote, inspirerende leiders en ontdekte dat mensen als Steve Jobs en Martin Luther King oppervlakkig gezien misschien weinig gemeen hebben, maar allemaal het Waarom als basis hebben. Ook ontdekte hij dat organisaties en leiders die de waarom-vraag als uitgangspunt nemen succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Ze vormen een bron van inspiratie voor hun medewerkers en creëren grote loyaliteit.

5Je bent wie je wordt – Salem Samhoud & Ilse Nelemans

‘Je bent wie je wordt’ is een reis met een bijzondere bestemming: jouw persoonlijke visie. Dit leesboek, werkboek en notitieboekje ineen leest als een heldere routebeschrijving naar jezelf. De inspirerende voorbeelden, inzichten en werkvormen zorgen ervoor dat je stuiterend van energie begint aan de mooiste klus van je leven: jouw persoonlijke visie ontwikkelen. Het boek biedt bovendien een krachtige methode om je persoonlijke visie vervolgens waar te maken, met voorbeelden van checklists, planningen en actielijsten. Een goede persoonlijke visie helpt je de zin van jouw bestaan vast te stellen en keuzes te maken die voor jou belangrijk zijn en bij je passen. Dat bereik je door helder vast te stellen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Dan vind je verbinding met jezelf en van daaruit met anderen. Zo maakt elke persoonlijke visie de wereld een stukje mooier: together we build a brighter future!

6Identiteit – Paul Verhaeghe

Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch geworden. Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.

7Steal like an artist – Austin Kleon

Inspirerend, hip, origineel, praktisch en grappig: een creativiteitsboek zoals je er nooit eerder een zag. Austin Kleon brengt in deze New York Times-bestseller tien verrassende inzichten die elke young potential uit het hoofd zou moeten leren. Verrassend en speels vormgeven. Dit boekje vertelt zowel aan de nieuwe als de ervaren kunstenaar tien essentiële zaken over creativiteit. Zelfs de meest doorwinterde scheppende geest krijgt wel eens met een writer’s block te maken. In een speelse maar nooit chaotische lay-out, geïllustreerd met grappige tekeningen en hier en daar een zwart-witfoto, geeft de auteur enkele zeer concrete tips. Hij tracht vooral aan te tonen dat het creatieve proces er eentje is van een beetje inspiratie en heel veel transpiratie, een proces van af en toe slagen en minstens even vaak falen. De ware kunstenaar is diegene die volhoudt, die tien projecten maakt waarvan er negen ten grave worden gedragen maar het tiende slaagt.

1Personal branding – Frank Kwakman

In een markt met vele aanbieders en een ‘product’ dat in nauwe samenwerking met de klant tot stand komt, is personal branding de manier om je te onderscheiden. Volgens acquisitie-expert Frank Kwakman geldt dit niet alleen voor zakelijke dienstverleners, maar voor iedereen die in een persoonsgebonden business werkzaam is en dus vooral zichzelf moet verkopen. In personal branding laat de auteur zien hoe je slechts in vijf stappen je eigen personal brand kunt ontwikkelen. Bij iedere stap krijg je bovendien waardevolle, praktische adviezen aangereikt die je helpen jouw personal brand op te bouwen.

 

2Personal branding.NL – Huub van Zwieten

Wat zien mensen als ze je naam googelen? Niets? Dronken aan de bar? Of kom je naar voren als een sterk merk met unieke kwaliteiten, passies en persoonlijkheid? Je digitale identiteit wordt steeds belangrijker. Internet is een belangrijke bron van informatie over toekomstige zakenpartners en werknemers. Op internet is allerlei informatie over jou te vinden. Dit houd je niet tegen. Maar je kunt het wel beïnvloeden. Internet biedt dan ook enorme kansen om je te onderscheiden en jezelf als personal brand te positioneren. En een sterk personal brand kan je veel opleveren. Leer alles over de: – kracht van web 2.0 – aanpak van succesvolle personal branders – online middelen die je kunt inzetten.

3This is your Wake Up Call – Cees Harmsen Rolf Rosemöller

Meer autonomie en flexibiliteit in je werk, meer jezelf zijn, iets doen waar je echt in gelooft en het beste van jezelf laten zien. Wie droomt daar niet van? Iedere professional wil zich tegenwoordig onderscheiden door een unieke en authentieke aanpak. De vakterm voor zo’n onderscheidende presentatie is personal branding. Je bent een personal brand wanneer er een krachtig, helder, duidelijk en vooral sterk beeld naar voren komt als je naam valt. Personal branding is een diepgaande en creatieve aanpak om jezelf en je bedrijf op een authentieke manier te presenteren en bij de ander een beeld op te roepen dat aansluit bij je wensen, talenten en ambities.

4Brand ID – Wil Michels & Ineke Huyskens

Hoe creëer je een merk dat echt inspireert? Zo’n merk waarvan kopers eigenlijk meer fan dan klant zijn? Dát is de uitdaging die in Brand-id centraal staat … Verlangen naar verandering Die uitdaging begint met een verlangen naar verandering, en dat verlangen staat aan de wieg van een creatief proces: openstaan voor nieuwe ideeën, het vanzelfsprekende ter discussie stellen, inspiratie uit je omgeving halen … Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Hoe kom je los van die vastgeroeste denkpatronen? Hoe bouw je dat inspirerende merk en creëer je echte merkbeleving? Creatief merkdocument® De antwoorden op deze vragen vind je in Brand-id. Een prachtig inspiratieboek voor creatief denken én een praktijkboek voor merkdenken, waarin de auteurs je daadwerkelijk aan het werk zetten. Stap voor stap doorloop je de fasen van het creatieve proces. Het boek staat vol creatieve technieken om een merk verder te ontwikkelen. Het resultaat is een Creatief merkdocument®: een handvat voor een razendsnelle en verrassende merkverkenning.

5Introducing: Visual Identities for Small Businesses – Gestalten

Introducing: Visual Identities for Small Businesses is a compilation of intelligent corporate designs for small, creative companies. The diverse work—such as a small run of stationery for a specialized consultant, the hand-set business cards of a typographer, or wrapping paper and chalk-boards for a local flower shop—is thematically united by a fresh attitude and personal approach that captures the imagination with which the founders pursue and communicate their business concepts. Reflecting the full spectrum of today’s most important design trends, the featured examples make clear that intriguing visual concepts do not depend on large budget. Rather, the work included in Introducing: Visual Identities for Small Businesses is a testament to the fact that certain limitations can be beneficial to coming up with original and effectively executed creative ideas.

Contentmarketing

6Contentbijbel – Cor Hospes

Hoe zorg je als merk voor verhalen met eeuwigheidswaarde Miljarden mensen hebben de Bijbel gelezen en lezen dat boek nog steeds. In de meest succesvolle romans, blockbusting films en allerberoemdste schilderijen wordt naar verhalen uit het boek gerefereerd. En diezelfde verhalen doen honderdduizenden wekelijks uitbarsten in gezang en gebed. Dat zou elk merk zich toch wensen. Content voor de eeuwigheid. De Contentbijbel leert je hoe.

 

7Scoren met contentmarketing – Edwin Vlems

Content marketing is een wereldwijd fenomeen dat een steeds groter alternatief vormt voor traditionele marketing en reclame. Dit boek wil laten zien wat content marketing is, wat het oplevert en hoe je het concreet kan toepassen. Scoren met Content Marketing laat je kennismaken met een wereld van nieuwe marketing gebaseerd op het delen van waardevolle informatie met je huidige en toekomstige klanten. Content marketing wordt één van de belangrijkste marketingmiddelen in een grensoverschrijdende netwerkeconomie. # Inhoud In het boek Scoren met Content Marketing wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: Wat is een thought leader en hoe kan ik het worden? Hoe kunnen Google en social media bijdragen aan mijn content marketing? Wat levert content marketing op en hoe bereken ik de ROI Wat is het verschil tussen outbound en inbound marketing? Hoe zet ik social media en storytelling in? Hoe kom ik aan inhoud voor mijn content marketing? Wat is een buyer persona? Content marketing met blogs, video’s en boeken.

Organisatie en management

8Bezieling en kwaliteit in organisaties – Daniel Ofman

Bezieling en kwaliteit in organisaties is een pleidooi voor het scheppend vermogen in individuen en organisaties. Het gaat over de creërende mens in een creërende organisatie. Organisaties worden gezien als levende organismen met een taak zowel naar binnen als naar buiten, die vragen om een organische en respectvolle benadering gericht op gezonde groei. Intern betekend dat aandacht voor de relaties en verbindingen tussen mensen, afdelingen en niveaus; extern aandacht voor de relaties tussen de organisaties en haar doelgroepen (afnemers, opdrachtgevers, cliënten, belanghebbenden). Meerwaarde ontstaat wanneer mensen en organisatie zich gedragen als delen van een creatief geheel, hun energie bundelen en daarmee meer bereiken.

9Management profeten – Marc Beulens

Buelens wijst de weg in de veelheid aan managementstromingen. Hij onderscheidt zes fundamentele krachten of invalshoeken: rationeel, sensitief, sturend, zelfregulerend, resultaatzoekend en stabiliserend, en bespreekt de ideeën van de belangrijkste vertegenwoordigers. Aan bod komen managementcoryfeeën als Frederick Taylor, Charles Handy, Abraham Maslow, Henry Mintzberg, Geert Hofstede, Peter Drucker, Joseph Juran, Herbert Simon, C.K. Prahalad, Michael Hammer en Tom Peters, om maar enkelen te noemen. Marc Buelens laat zich niet snel meeslepen door de populariteit van sommige `goeroes’ of stromingen en geeft duidelijk de kwaliteiten en tekortkomingen van elke school aan. Van elke managementdenker biedt hij een korte biografie, een samenvatting van diens ideeën, een overzicht van diens werken, een bespreking van de relevantie voor het huidige managementdenken en de concrete lessen die de moderne manager eruit kan trekken.